Desa laimu Kec. Tehoru Kab Maluku Tengah (update : Laimu Kecamatan Telutih)

Desa Laimu  merupakan desa di kecamatan tehoru kabupaten Maluku Tengah, Desa ini pernah mendapat penghargaan dari pemerintah tahun 1982 karena desana paling teratur tata letaknya. Desa ini mempunyai 5000 Kepala Keluarga

Suku Asli: ALifuru + Pendatang.

Bahasa: Teluti (Poling hingga Haya)
Penduduk: 900KK (5000 jiwa)
Pemeritnahan: Adat (Raja dan Saneri Negeri + Sowa)

Mata Pencaharian : {Petani, Nelayan,
Sarana Pendidikan: SMA Negeri 3 Tehoru, MTs Al-Hilal, SMP, SDN, SD Inpres

Marga: Yapono, Wakano, Toyo, Hayoto, Mualo, Kumkelo, Soa, Wattimena, Wattimuri, Kohonusa, Lamasano, Tamamala, Welemuli, Walalohun, Souhoka, Marasabesi, Al-Maskati, dll.

Desa ini juga mempunyai sebuha Dusun yaitu Dusun Ampera, yang menurut cerita Dusun ini dibangun pada pemeritnahan Bapak Raja Bakri Yapono pada tahun 1974. Pemilik Dusun terbesar di sini adalah Marga Yapono, yaitu: Haji Yahya Yapono, Haji Siamaru Yapono dan Haji Abada Yapono. Kata Bapak Raja Bakri (Bakere), jika tiga orang ini telah setuju lahannya dibongkar untuk dibuatkan Dusun, maka yang lainnya akan setuju. Ketiga orang itu ketika itu kurang setuju, akan tetapi Raja Bakri menyatakan jika mereka tidak setuju maka mereka akan dipanggil ke Tehoru (ibukota kecamatan Teluti) untuk berhadapan dengan Camat (atau AW) ketika itu. Maka daripada berhadapan dengan AW yang bisa-bisa mereka dibui (dipenjara) lebih baik mengizinkan Bapak Bakri untuk mulai membangun dusun ini. Penulis ketika itu masih di kelas 4 SD, maka menyaksikan pembongkaran dusun-dusun tersbut. Kami kanak-kanak ketika itu berebut kelapa muda yang berjatuhan bersama pohon-pohon kelapa yang rubuh/tumbang karena ditebang oleh rakyat

more info

About these ads

68 Komentar (+add yours?)

 1. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 10, 2010 @ 10:57:24

  Onco, foto2 yang lainnya masukin juga biar para perantau kangen ama kampung halamannya. Menurut si empunya cerita, Bapak Haji Mansur Kohonusa: Nama adat desa Laimu adalah SILALOW LOWPIKA, bukan LOWPIKA SILALOW. SILALOW artinya: Silahkan pegang (masuk). Secara fisik ia adalah tuhaha yang meliputi seluruh pesisir pantai Desa Laimu dari Funala Hingga sebelah Timur Yaholu. Pesisir tersebut terbagi kepada beberapa bahadian. Bagian pantai utama dari Meti Basar hingga Meti Kecil, milik rumah tau Yapono; kemudian dari meti basar hingga ke bawah-arah timur milik rumah tau lain (tidak disebutkan: Tapi prediksa saya (AR.Yapono), mungkin Yamsehu; sedang dari meti kecil hingga Waelao adalah milik souhoka (Kumkelo); sementara keseluruhan pantai dari funala hingga Yaholu adalah milik rumah adat Yamanokuwan dan Kohonusa Latu. Sedangkan LOWPIKA artinya masuk ke daratan laimu, yakni seluruh isi desa Laimu (Yanamo Lalin) dan di belakang kampung (Yamano Hahan). Ia milik semua mata rumah (Fam/marga) yang berada di negeri ini. (AR.Yapono, Ph.D)

  Balas

 2. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 11, 2010 @ 13:56:02

  BAHASA TELUTI:
  Bahasa Teluti adalah bahasa daerah yang dituturkan dari Desa Poling di Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Timur hingga Desa Haya di bagian Barat Laut KEcamatan Tehoru Seram Selatan Kabupaten Maluku Tengah.
  Salah satu keunikan bahasa ini adalah beberapa afiksi yang ditambahkan kepada kata kerja dasar untuk menyatakan pelaku. Ia mirip dengan Bahasa Arab yang menggunakan dhamir (kata ganti pelaku) yang ditambahkan kepada kata kerja untuk menyatakan pelaku (subjek).
  Kata dasar: ae (baca: ae seperti di jaenal) artinya makan. Untuk menyatakan saya makan maka diberi afiksi “a” menjadi a’ae. Engkau makan menjadi o’ae. Dia (seorang) makan: e’ae. Kami makan (tidak termasuk lawan bicara) menjadi am’ae. Kamu semua makan menjadi um’ae. Mereka makan menjadi in’ae. Kita makan – termasuk lawan bicara (iko) menjadi i’ae. (AR.Yapono)

  Balas

 3. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 11, 2010 @ 14:11:52

  Afiksi “lu” dan “ti” untuk menyatakan “nya”. Pola: afiksi subjek + kata kerja dasar + lu/ti. …lu menyatakan “nya” untuk jamak, sedangkan …ti menyatakan “nya” untuk tunggal. Contoh. Saya memakan sebuah pisan (a’ae telewa huwan san). Jika menyatakan saya memakannya, maka cukup dengan berkata: a’aeti. Jika yang dimakan adalah banyak pisang maka dinyatakan: a’aelu (saya memakan semuanya). Engkau memakannya (tunggal): menjadi o’ati. engkau memakan semuanya: menjadi o’aelu.

  Balas

 4. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 11, 2010 @ 14:14:13

  Hitungan: (1-10): San, lua, toi, fae, lima, noe, fitu, waju, siwa, hutu. atau bahasa lama: Sake, Luke, Tilu, Paya, Noto, Wae, Sipu, Lale, Tomo, leu.

  Balas

 5. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 12, 2010 @ 13:29:45

  Bahasa Teluti:
  Sa’a Nuwelo
  Salametein akai asa’a nuwelo laun Silali kana apina fofotu. Nuwelo le na niwei hatan amlepati nuwelo hatan. Nuwei laun, na amlepati nuwelo fanen. Laun nuwelo fanen na bisa ikana ni laun tiya ni sasayalo hatun. Laun nuwelo hatan na bisa itotae ilano mataan kana isa’ae le. Itotae haliyeo sala ilaiko mauma ni huwan. Nuwelo huwan na ni guna lepuo. Ni wawain bisa iaeti; sedangkan ni maolan tiya mutun na bisa ipinati ka fofotu atau ka nuwelo sinsin. Sinsin niti na ipakunuti atau ihoiti sala in mutu na ilepati nuwelo mutun atau kopra. (Teks ini mengenai panjat kelapa. Untuk memahaminya seseorang perlu melihat kamus bahasa Teluti, karya Ust. Sopian Tamala, dkk.) bahasa ini

  Balas

 6. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 12, 2010 @ 13:30:17

  Bahasa Teluti:
  Sa’a Nuwelo
  Salametein akai asa’a nuwelo laun Silali kana apina fofotu. Nuwelo le na niwei hatan amlepati nuwelo hatan. Nuwei laun, na amlepati nuwelo fanen. Laun nuwelo fanen na bisa ikana ni laun tiya ni sasayalo hatun. Laun nuwelo hatan na bisa itotae ilano mataan kana isa’ae le. Itotae haliyeo sala ilaiko mauma ni huwan. Nuwelo huwan na ni guna lepuo. Ni wawain bisa iaeti; sedangkan ni maolan tiya mutun na bisa ipinati ka fofotu atau ka nuwelo sinsin. Sinsin niti na ipakunuti atau ihoiti sala in mutu na ilepati nuwelo mutun atau kopra. (Teks ini mengenai panjat kelapa. Untuk memahaminya seseorang perlu melihat kamus bahasa Teluti, karya Ust. Sopian Tamala, dkk.)

  Balas

 7. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 13, 2010 @ 11:12:07

  Bahasa Teluti
  Pa’a & Ma’a untuk menyatakan subjek (seperti fa’il dalam bahasa Arab: pelaku). Pola pa’a & ma’a adalah +kata kerja. Seperti makan (ae). tukang makan: pa’a ae/ma’a ae; pergi ke kota (ka’i kota). Tukang pergi ke kota: pa’a kai kotalu atau ma’a ka’i kotalu. tipu (akale): tukang tipu (pa’a akale/ ma’a akale). Perbedaan antara pa’a dan ma’a adalah pada kesungguhan atau superlatif. Pa’a itu memberi pengertian “paling” yang biasanya diikuti dengan tambahan “ela” di belakang bentukan kata tersebut. Contoh epa’akale elaaa (Dia penupu ulung), ini berbeda dengan ma’a kale (dia penitu) yang tidak menyatakan “paling”. Kedua kata tersebut: pa’a dan ma’a juga digunakan untuk “gelar” dan ditambah dengan to dibelakang kata kerjanya. Contoh: Penitu ulung, ini dinyatakan dengan: Pa’akaleto ela’o; pengangguran besar: mamaleto ela’oo. Maka kata Pa’a dapat juga diartikan sebagai “Maha”. Seperti Allah Maha Pengasih yang diterjemahkan sebagai: “Aupu Ta’allah pa’a poloko ela”. Maha Pengampun: Pa’a ma’afu ela. Ini berlalu bagi kata kerja dan bukan kepada kata sifat, seperti Maha Besar, maka ini dinyatakan dalam bentuk lain: Maka Elao ela.

  Balas

 8. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 13, 2010 @ 11:18:32

  TERJEMAHAN BASMALAH, SURAT AL-FATIHAH & SYAHADAT DALAM BAHASA TELUTI
  Oleh: DR. H. ABDURRAHIM YAPONO, MA., M.Sc.

  Basmalah:
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَحِيْم
  “Tiyae Aupu Ta’Allah nayan, Epa’a poloko Ela,
  Epa’a kasihani Ela”

  Tafsir: Sei ne e’ae ke, ese’e waelo asun ke, ekarja sa niya, ehen musti na ebaca Aupu Ta’Allah nayan, (kae Ehen no) Epa’a Poloko Ela, Epa’a kasihani Ela. Iko mansia’in le, na ipina sa nia, musti ibaca nayan, kane isupu Niwei barakati. Kalu ni elepa nayan taho le, na kukuwei pakarjaan taho’n supu barakati Heiliye Aupu Ta’Allah. Aupu Nabi Elepa, “Sei ne epina pakarjaan sa nia (pakarjaan halal), kalo ne ebaca Aupu Ta’Allah nayan taho le na saka ni pakarjaan kupaeti, ka’i ahiya.”
  Al-Fatihah:
  1. Tiyae Aupu Ta’Allah nayan, Epa’a poloko Ela, Epa’a kasihani Ela.
  2. Sewwe puji-puji woo awe’e Aupu Ta’Allah, Aupu tuniai-akhirati sewe’eti.
  3. Epa’a poloko Ela, Epa’a kasihani Ela
  4. Aiya akherati (ekuwe’e balasan awe’e Ni hambalu sewe’esi)
  5. Awe’eo nom nia amsopa, lau’um Yale nomnia am panuae bantuan
  6. Otunjuki awe’ema la’atina susu’suo
  7. La’atina ehen sim na okuwe’e nikmati awe’esi le; bukan na la’atina ehen sim na omurka kaesi le; tiyae bukan ehesim na la’atina mutu kaesi le.
  Dua Kalimat Syahadat:
  “Yau abersaksi bahwa tuhan ta ehen san taho melainkan Aupu Ta’Allah, tiya nabi Muhammad no utusan Aupu Ta’Allah.”

  (Onco Masukan dalam webb kita ya)

  Balas

 9. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 14, 2010 @ 16:43:31

  1. Olepa! “Yau aberlindung suwe’e Sopa-sopa (Tuhan) Mansia,
  2. Ayya mansia,
  3. Sopa-sopa mansia,
  4. Hailiye kajahatang (pa’unuwe) setan nepahunuwei le
  5. Nepa’unuwe kajahatang laum hutuwa mansia
  6. Na ni asale hailiye bangsa jin tiya mansia le.”

  Surah Al-Falaq: Madaniyah Surat ke-113
  “Tiya Aupu Ta’Allah nayan, Epa’a poloko ela, Epa’a kasihani ela”
  1. Olepa! “Yau aberlindung suwe’e Sopa-sopa (Tuhan) na ekuasai ka subuh (fajar) le.
  2. Hailiye kajahatang (makhluk) na eciptakan le
  3. Tiya hailiye kajahatang potu-potu na mulai pakimolo le
  4. Tiya hailiye kajahatan (hihina) mofunolu na inhulo laum buhul-buhul (nuwei tali) le
  5. Tiya hailiye kajahatang mansia sin na inpa’alana ela le.

  Balas

 10. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Mei 14, 2010 @ 16:44:59

  Onco yg di atas itu terjemahan Surat Al-Naas dan Surat Al-Falaq. Masukan bersama kamus ya!!

  Balas

 11. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Jun 24, 2010 @ 17:23:52

  Sinonim:

  Hita: fofotoe (memotong).
  Hita digunakan untuk mengolah sagu. Ahita lipia (saya mengolah sagu). fofotoe untuk memotong kayu dll. Afofotoe yai (saya memotong kayu). (AR. Yapono).

  Balas

 12. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Jun 24, 2010 @ 18:15:16

  Arti kata “LAIMU”

  “LAIMU” yang menjadi nama salah stu desa di pesisir Teluk Telutih Seram Selatan, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, dalam Bahasa Telutih, ia berasal dari kata “Lai” (sampai ke/meliputi) dan “mu” (objek: kamu atau seweem). Maka laimu artinya lai sewe’em. Jika saya berkata: “Alai Yapono tiya awa’um[u] kepen”, maka artinya “saya sampai ke [kota] Ambon dan memberikan kepada kamu/kalian semua uang”. Untuk itu, secara literal “LAIMU” artinya “sampai ke kamu” atau “meliputi kamu sekalian”. Secara filosofis LAIMU bermakna, bahwa seluruh hasil buminya berupa makanan dan kekayaannya pasti mencukupi semua orang yang tinggal di desa ini, bahkan berlebihan hingga memberikan manfaat kepada orang lain dari desa/perkampungan tetangga. Maka sagu, ubi-ubian,
  kelapa, pisang, dll tidak pernah habis di desa ini. Seluruh perkebunan/hutan dan lautnya di Desa ini disebut “Ta’alasi” (berangkas) bahan makanan dan sumber rejeki yang perlu dirawat dan dilestarikan, tidak boleh ditelantarkan. Makna pertama ini penulis (AR. Yapono) dengar dari Ustazh Muhammad (Pautana) Wattimena di Mekkah tahun 1995. Sedangkan makna yang kedua, bahwa “LAIMU” merupakan singkatan dari DUA KALIMAT SYAHADAT, yaitu huruf “LAI” untuk “LA ILAHA ILLA ALLAH” dan “MU” untuk “MUHAMMADARRASULULLAH”. Makna ini penulis dengar dari Bapak Haji Mansur Kohonusa Latu dan dari Bapak Haji Usman Nama, pada bulan April 2010 di Laimu, bahwa ketika perkampungan ini hendak diberi nama, kalimat syahadat menjadi panduannya, karena pemeluknya beragama Islam. Artinya negeri ini dibangun berdasarkan cita-cita Islam dan oleh sebab itu penduduknya haruslah muslim. Di sini tidak boleh dibangun gereja walaupun suatu ketika ia menjadi kota besar. Sementara bagi basodara yang memerlukan gereja untuk beribadah, di Desa Hunisi dan Maneoratu (kampung tetangga Laimu di Timur dan di Barat yang beragama Kresten) telah ada gereja. Allahu a’lam[].
  DR. AR. Yapono.

  Balas

 13. Abdurrahim Yapono, Ph.D
  Feb 09, 2011 @ 14:53:43

  Al-hamdulillah Desa Laimu resmi menjadi Ibukota Kecamatan Teluk Teluti pada tanggal 02 Februari 2011. Diresmikan oleh Bupati Maluku, Abdullah Tuasikal. Kecamatan ini masuk dalam wilayah Maluku Tengah, meliputi 10 Desa, yaitu (dari Barak ke Timur): Desa Wolu, Lafa Tehua dan petuanannya Yaholu, Desa Maneoratu, Desa Laimu dan petuanannya Ampera, Desa Hunisi, Yamalatu, Laha Sarani, Desa Laha Islam (Lakabah) dan Seda Ulahahan di bagian Timur. Sedangkan sebgaiCamat pertamanya adalah Bapak Abdurrahman Tehuayo (putra daerah, asal Desa Tehua). Dengan adanya kecamatan baru ini, maka masyarakat di Teluk Teluti dengan mudah mengurus berbagai bentuk administrasi kewargaan di sini dan tidak perlu lagi ke kecamatan induk di Tehoru. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Karel Ralahutu, Gubernur Maluku; Bapak Abdullah Tuasikal, Bupati Maluku Tengah; seluruh wakil rakyat di Maluku; dan Camat Tehoru serta semua masyarakat yang berjasa dalam pemekaran kecamatan baru ini. Semoga ke depan rakyat semakin maju dan makmur. Amin. Salam dari DR. H. Abdurrahim Yapono, MA, putra asli Desa Laimu.

  Balas

  • Wahid husain toyo
   Feb 09, 2014 @ 01:25:47

   Salam dri bt om nant dtng lia ktng pux ymano laii ,karna ymano btuh orang2 sperti om cucu dri H ibrahim toyo

   Balas

 14. noeir yamanokuan
  Apr 21, 2011 @ 15:41:55

  beta juga orang laimu cucu dari tuan tanah laimu yang bernama H. robbo yamanokuan

  Balas

 15. noeir yamanokuan
  Apr 21, 2011 @ 15:42:49

  beta juga anak laimu cucu dari tuan tanah H. robbo yamanokuan

  Balas

 16. glen tamala
  Agu 13, 2011 @ 20:47:36

  beta orang hunisi, kalau mau tulis fam tamala itu yg benar. bukan tamamala

  Balas

 17. glen tamala
  Agu 13, 2011 @ 20:49:56

  jangan lupa fam walaluhun

  Balas

 18. effendi susanto
  Agu 17, 2011 @ 11:55:33

  salam jumpa sobat, saya sementara ini lagi proses mutasi ke SMAN 3 Tehoru, yang namanya kata Pak Rusli Suailo (calon kepala UPTD Dinas pendidikan Laimu) berganti menjadi SMAN 1 Laimu. doakan desember bulan depan rampung. Insyaalloh

  Balas

  • Anonymous
   Feb 09, 2013 @ 22:51:20

   Cepat pa,pa pung teman (Pa Tukino) sdh mau pensin pa baru mau pindah,kemarin kalau masih disini mungkin skarang pa sdh jdi,kepala UPTD Kec tehoru by anak murid mu, lutfi keiya

   Balas

 19. Anonymous
  Agu 30, 2011 @ 21:37:02

  aku doakan smoga sukses

  Balas

 20. gle tamala
  Agu 30, 2011 @ 21:38:57

  beta doakan smoga sukses

  Balas

 21. gle tamala
  Agu 30, 2011 @ 21:39:58

  oke

  Balas

 22. rafly tehuayo
  Okt 16, 2011 @ 23:12:26

  Samua su bagus, namun yang menjadi kendala adalah katong pung masyarakat selalu dibodohi…

  Balas

 23. Nurdin Hayoto, S.Sos.
  Okt 16, 2011 @ 23:42:41

  Beta berharap icon Telutih bisa memiliki nilai historis untuk dijadikan sanggar budaya bagi bangsa dan negara ini.

  Balas

 24. ADRI AMIR
  Nov 09, 2011 @ 23:41:39

  mohon bantuan nama para guru yang mengajar di SD SMP dan yang katanya SMA juga udah ada (skalian gitu…)
  Kalo bisa tolong skalioan no HP yang bisa di hubungi…Plizzzzzzzz..
  Kangen nech sama Bapa deng Ibu Guru…

  Balas

 25. ADRI AMIR
  Nov 09, 2011 @ 23:43:42

  Mohon kalo bisa infonya langsung aja ke god_insideme@yahoo.com
  sebelumnya makasih banyak….

  Balas

 26. Im Welemuly
  Des 21, 2011 @ 10:56:17

  lalahano ala lakan,mae na seweko kako yama loupika in,

  Balas

 27. Im Welemuly
  Des 21, 2011 @ 11:06:18

  basudara jantong hati e, b ingin sampaikan buat katong semua maaf sebelumnya jang katong selalu jadi pahlawan kesiangan buat orang lain,katong selalu dieksploitasi tanpa katong sadari,sampai kapan katong harus seperti itu. mae, mae katong bangkit dan menjadi sebuah kekuatan yang disegani di MALTENG, b yakin dan percaya katong bisa. I Love Laimu

  Balas

 28. glen tamala
  Des 24, 2011 @ 00:41:41

  buat orang2 kecmaan teluti beta dukung kamong samua biar kamong bisa berguna bg bagsa indonesia.trus jang talalu pengaru sama isu yang buat katong bakalai,beta percya kamong samua bisa berjuang buat kecmatan ini.salam buat semuanya, kusus buat bapa yusuf tamala sama mama hetreda tamala dan keluarga besa fam tamala,fro glen alter yosep tamala

  Balas

 29. Anonymous
  Apr 05, 2012 @ 09:59:31

  menjadi yang terbaik perlu perjuangan maka sudah pasti dibutuhkan kerjasama

  Balas

 30. Faisal
  Apr 27, 2012 @ 20:24:18

  beta doakan semoga laimu sukses…….

  Balas

 31. Abdullah yamsehu
  Mei 07, 2012 @ 15:13:58

  Yau niti upu yaifalalao,pak di mn tempat tengelamnya benua yg kaya raya

  Balas

 32. zurdinata
  Jun 28, 2012 @ 20:55:32

  kalau beta besar di laimu anak seorang pengusaha yaitu zulkifli(alm) beta pung bapak angkat ramli toyo dan ibu marma tamamala.

  Balas

 33. zurdinata
  Jun 28, 2012 @ 21:00:43

  rindu dgn laimu tapi samua itu sujauh bagi yg kenal aku hbngi aku y…081372532213…anak seorang pedagang yang sudah membumi dgn darah daging orang laimu…semoga tambah maju laimu……

  Balas

 34. ADRI AMIR
  Agu 01, 2012 @ 22:04:25

  Untuk ke dua kalinya saya masuk ke forum ini..
  Saya maklum andai belum ada konfirmasi dari saudara2 semua..
  tentang permohonan saya mengenai nama2 guru di seputar SD SMP.
  Mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu..
  Saya adalah putra kedua dari Bapa Amir Sumatera..
  Saya lahir di Rumah keluarga Kumkelo
  (Ajit Kumkelo/yang infonya udah Almarhum) posisi rumah tersebut
  di istirahat nomor 2 Pasaloha
  bersebelahan dengan Rumah Mama NYA atau RUDI (orang China)
  yang saat ini saya tidak tau apakah mereka masih tinggal di situ atau tidak.
  Nama pemberian kepada saya adalah A K E L O yang diambil dari dari
  vam keluarga Kumkelo..Nama saya di Sekolah adalah ADRI AMIR
  Walau saya asli berdarah Sumatera tapi Sumpah Demi Allah hingga
  saat ini saya masih merasa saya adalah putra asli Laimu…
  Saya dibesarkan oleh legitnya Papeda dan sagu bakar..
  namun perjalanan hidup berkata lain..
  di pertengahan tahun 89 saya dikirim untuk melanjutkan sekolah di SUMATERA saat itu saya baru kelas II SMP.Saya ingat nama kepala sekolah SMP saya saat itu adalah JOSIASH FILINDITY..
  Dan ada beberapa nama guru lainnya spt
  Pa MO
  Bu RAt dll..
  Kalo waktu SD saya ingat nama kepala sekolahnya kalo ga salah
  Mohammad Tahir Hayoto..
  nama guru SD lainnya adalah,,
  Pa A.wattimena (guru Matematika yang Killer)
  Bu Tutupary dll..
  Gugusan atau letingan saya adalah diantaranya:
  Ibrahim Yapono
  Ahmad Yani Watimena
  Taher Tamamala
  Robo Soa dan masih banyak lagi…

  Terimakasih andai saudara2ku yang membaca artikel ini.
  mohon agar dikabulkan permohonan saya..ttg bagaimana saya bisa berkomonikasi dengan beberapa guru baik yang dulu ataupun yang baru,siapa tau yang baru adalah teman semasa kecil dulu..
  Bisa hub saya di
  0813 6358 3333 atai di Facebook saya http://www.facebook.com/ardiamir

  sekali lagi terimakasih..

  Balas

 35. Dr. Abdurrahim Yapono
  Nov 26, 2012 @ 22:33:39

  Fam Tamamala itu untuk yang ada di Salam, sedang Tamala tuk yg di Sarane. Jadi ada perbedaan dalam masalah keyakinan, tapi mereka tetap satu. Jadi Tamamala dan Tamala keduanya boleh, tidak ada yg salah.

  Balas

 36. Adri Amir (Akelo)
  Nov 30, 2012 @ 22:17:29

  Deburan ombak dan hembusan angin sore tadi..
  Membawaku terbang melayang kembali ke masa
  22 tahun silam..
  Pohon kayu jawa pinggir pantai desa Laimu tercinta..

  Benar benar hari ini aku merinduimu..
  Benar-benar hari ini aku menitikan air mata…
  mendengar bahkan putrimu sudah kuliah…
  Ya Allah… trimakasih…
  Walaupun Dia tidak menjadi pendamping hidupku..
  Namun aku bersyukur ternyata dia bahagia…
  Dia sejahtera (menjadi guru) dan rukun dalam berumah tangga..
  bahkan telah menyekolahkan anaknya hingga Universitas.
  Trimakasih kepada Suami yang mendampingi hidupnya…
  Bahagiakan Kekasih kecilku wahai satria….

  Cici….
  Berbahagialah untuk selamanya…
  Sangat berharga kenanganku bersamamu pada saat lalu..
  Akan kujadikan hal terindah dalam hidup hingga matiku…

  Cici..
  Aku pernah dengar sepenggal kata orang bijak
  “Cinta tak harus memiliki…”
  Dan mungkin seperti ini wujudnya..
  Aku menantikan suara merdu itu hingga hari ini…
  kuingin sebelum matiku…
  skali lagi aku ingin mendengar suaramu….

  Poisili walalohun,Zuairiah Walalohun atau mungkin
  hingga hari ini kamu masih dikenal dengan nama CICI
  Untukmu…hingga hari ini ..tiada yang berubah..
  Aku masih Jackson yang dulu….

  Call me Please…
  0813 6358 3333

  Beta selalu berdoa par katong pung sudara samua di laimu
  smoga dong samua bae-bae…

  I love all of you..
  because laimu is my village .. forever….

  Balas

 37. Anonymous
  Des 16, 2012 @ 21:13:42

  ini yg k 2 kali q buka blok ini…..tapi kenyataanya beda orang2 semasa sekolah d sdn impres dulu tak ada 1 pun yg q kenal….klau ada yg kenal titip salam kangen buat mereka…mohdar[TYSON],,syawal.saiful,taufik.roni kristen.atete,lakena,,,dsb beta orang kampung tengah

  Balas

 38. Adri Amir (Akelo)
  Des 26, 2012 @ 21:51:41

  Akhirnya aku bisa mendengar suaramu…
  Walau aku tau aku tak akan pernah bisa memilikimu
  Namun aku bahagia,,,bahkan teramat sangat bahagia..
  Aku bangga dengan ketegara hatimu…
  Aku bangga dengan kegigihanmu,,,
  Tidak menyesal ada seseorang yang pernah singgah di hatiku yang ternyata seorang yang luar biasa…
  Cici… Walau kita tau kita telah memiliki pendamping masing2..
  Namun aku berbesar hati menerima semuanya…
  Aku kenal suamimu…
  Dia Pria Baik dan bertanggung jawab.
  Patuhi dan santunlah terhadap dia..
  Biarkanlah semua berjalan dengan sendirinya..
  Maafkan aku yang telah berusaha tuk mencarimu
  itu semata-mata hanya seolah satu hutang yang belum terbayar..

  Kutunggu dirimu di kehidupan berikutnya..
  I will always love you forever….

  Balas

 39. Adri Amir (Akelo)
  Des 26, 2012 @ 22:12:04

  Taher Tamamala
  Ruslan (Maante)
  Robo Soa
  Ahmat Yani Watimena (Hawano)
  Ibrahim Yapono (Abaeng)
  Pada umumnya tamang2 tamatan SD Negeri Laimu
  tahun 87…
  Tolong hubungi saya di 0813 6358 3333
  Kalau bisa selepas tahun baru soalnya
  skarang beta lagi di New Jeresy (America)
  Andai ada di antara sudara yang kenal deng nama2 di atas
  tolong kasi kabar par dorang…

  Balas

  • Anonymous
   Agu 26, 2013 @ 13:40:54

   jangan lupa nama nama di bawah ini juga. hasan kumkelo, siti toyo, manupu toyo, serwan mualo,djurait somalua,jamal soa, arifin soa,robo yamsehu,amina kumkelo,gamar tehuayo,salma walalohun,basir toyo,moh.jen wattimena,ajid kumkelo almarhum, ali yamsehu

   Balas

 40. Anonymous
  Mar 02, 2013 @ 12:17:35

  Afiksi akhiran “ma” dan “si” pada bilangan/angka Bahasa Teluti.
  San, lua, toi, fae, lima, dst..[satu, dua, tiga, empat, dst]. Angka2 itu jika diberi akhiran “ma’ maka ia menyatakan “KAMI BER…” misalnya: faema, limama, toima, dst. Artinya: kami berempat, berlima, bertiga dst. Untuk menyatakan: kami bertujuh berarti fituma, dst. Namun kalau menyatakan saya sendiri: tidak mengikuti kaedah ini, tetapi: memakai idiom: I’isa’u (baca: iisa u). Demikian juga angka 10 ke atas tidak memakai kaedah “ma” akan tetapi hanya menyatakan jumlahnya, misalnya: kami lima puluh orang (yam yain hutu lima). Sedangkan “si” untuk menyatakan: “MEREKA BER..” contoh: mereka berdua, bertiga s/d bersembilan, dinyatakan dgn: Luasi, toisi, faesi, limasi, noisi, fitusi, dst. Namun untuk tunggal: dia sendiri adalah: i’isai. demikian juga kaedah ini tidak berguna bagi angka 10 ke atas seperti dalam bahasa Indonesia: mereka berdua puluhan (tidak pernah ada dalam penuturan). Mereka jumlahny 20 orang. Dalam bahasa Teluti dinyatakan: Ehesi yain hutu lua. Demikian.
  Contoh dialok.

  Hasan: Amkai Jakarta (kami pergi ke Jakarta).
  Ali: Yem yain fila (kalian berapa orang)
  Hasan: Yam fituma (kami bertuju)
  Ali: Seisim? (siapa saja)
  Hasan: Yau, Makmur, Ahmad, Buang, Aban, Morasi, Saramodin (saya sendiri, Makmur, AHmad, dst)

  Balas

 41. Dr. Abdurrahim Yapono
  Mar 02, 2013 @ 12:20:28

  Semoga tulisan saya tentang Akhiran “ma” dan “si” pada bahasa Teluti kali ini berguna..

  Balas

  • Anonymous
   Okt 24, 2013 @ 09:22:27

   Negeri Laimu harus maju, laimu harus jaya, jayalah Negeriku, Jayalah laimu. ( Ae Ke Taho ke, Pake ke taho ke, asal anakalo tia upukolu nsikora ) Katong punya putra-putri terbaik dari Negeri Laimu harus lanjutkan studi sampai ke jenjang lebih tinggi, Laimu harus punya S1 yang banyak,juga S 2 juga harus banyak, dan lebih penting lagi kita punya S3 harus banyak, jangan cuma Bonso Hi. Abdul Rahim Yapono saja. Bila perlu kita Punya Profesor, yamano luman
   bisa, iko taho bisa palao ?

   Balas

 42. Dr. Abdurrahim Yapono
  Mar 02, 2013 @ 12:32:58

  Masih tentang “ma” dan “si” pada kata benda yang menyatakan “kami” dan “mereka” untuk menyatakan akibat (terkena akibat benda itu). Contoh: kiya (hujan): kiyama (kami kehujanan). Kiyasi (mereka kehujanan). Faefae (lapar). Faefaema (kami kelaparan). Faefaesi (mereka kelaparan). omoloe/potu (malam). omoloema: kami kemalaman. Omoloesi: mereka kemalaman. kila (besok siang): kilama: mereka kesiangan. kilasi: mereka kesiangan.

  Balas

  • Serwan Mualo / Sabiji Areng-Areng ( SAA )
   Okt 24, 2013 @ 15:54:54

   Lanjutkan Pengabdianmu…….. karna banyak orang lagi menunggu apa yang ingin kamu berbuat…., Demi Negerimu Yama Loupica Hahan……. Meseeeeeeeeeee… !

   Balas

 43. DR.ABdurrahim Yapono
  Jun 16, 2013 @ 07:50:43

  FALIFALI (UHA): MAKANAN BERASAL DARI SAGU. Proses pembuatannya, dari tepung sagu mentah dibungkus pakai daun sagu kemudian dibakar. Biasa dimakan pakai kelapa muda dan ikan asin.
  FALIFALI TITITI: adalah makanan tersebut yang disiram dengan air ikan mentah (laut), ikan tenggiri, ikan tongkol, atau ikan kembung. Salam
  HOLO’ATO: makanan dari sagu yang diproses memakai kelapa, dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar, seperti membuat nasi ketan dalam bambu.
  SINOLI dan LELEPE’E adalah nama makanan lain yang terbuat dari sagu..
  Salam

  Balas

 44. DR.Abdurrahim Yapono
  Jun 16, 2013 @ 07:57:28

  KI’I (baca: ki-i) artinya gatal (kata sifat). Misalnya: lima’u ki’i ela: tanganku gatal sekali. Namun kata ini dapat menjadi kata kerja apabila ditambah afiksi (awalan) e, a, um, in, o, untuk menyatakan subjek (pelaku) yang ditambahkan kepada kata kerja. Contohnya: okiki’i ela (kamu kok kegatalan, doyan seks). Ekiki’i ela (dia kegatalan), dll

  Balas

 45. DR.Abdurrahim Yapono
  Jun 16, 2013 @ 08:07:18

  Ungkapan FALIFALI ELAO. Ungkapan ini berasal dari makan sagu yang disebut falifali (uha) seperti yg telah dijelaskan di atas. Namun jika ditujukan kepada seseorang, misalnya Si Adi falifali elao, maka ini artinya: Bodoh/tolol.

  Balas

 46. DR.Abdurrahim Yapono
  Jul 13, 2013 @ 03:11:59

  IWATO (MUSIM PENGHUJAN) berkisar bulan juni-juli-agustus-september.
  IWATO HUWAN (BUAH-BUAHAN) seperti Lansa, durian, rambutan, cempedak, mangga, quini dll.

  IWATO
  Iwato nalio niti lebe teliye. Kiya-kiya na sala ika’i ahiya. Waelolu inkala ela. Otolu inlawa taho ka waelolu sin le. Wae Makariki, Waelao, Wae Popoto, tiya waelo anan sin kala sala tawaen kau ka ni waelolu inhokasi manlau le. Yo huwaitolu sala insa’asi manliaya umalu teliye ka tawan ahiya ela le. Yo yahano hulo le na sala motorolu inlawa taho le’e. Umalu lain-lain no pale’e na kana huwalu le. Tapi syukur ka iwato huwan saka tifin ela, mudah-mudahan na kululuwelu te’e kana irasa ni sumaolu. Jelang makan sahur (Jakarta, kafa saulo, pkl. 02.00 dini hari, ramadhan 1434H). Salamulu awe’e sewwe waliwa. Dr. Abdurrahim Yapono.

  Balas

 47. glen
  Okt 02, 2013 @ 13:44:37

  beta rindu mau pulang e

  Balas

 48. alghifarry lamasano
  Okt 04, 2013 @ 14:26:42

  Wahh … !!! Laimuu is the best …
  Jadii kangen neeh …
  Laimuuuuu … !!! I will come … !!! Wait me for Ur !!! My Aunt, uncle and all … !!?!?! And wailaoo ({})

  Balas

 49. Ibnu..
  Nov 01, 2013 @ 09:20:36

  Asslmu’alaykum,, mksihh abg,, bgus blognya,, ckup bgt bwt bljar,, tp saran niihh,, klo bisa muat juga dgn sejarah2 islam yg msuk d tanah seram(khususnya utk ktong di pesisir telutih) hee,,, mksihhh,,

  Balas

 50. ADRI AMIR (AKELO)
  Nov 03, 2013 @ 15:02:12

  Hasan kumkelo, siti toyo, manupu toyo, serwan mualo,djurait somalua,jamal soa, arifin soa,robo yamsehu,amina kumkelo,gamar tehuayo,salma walalohun,basir toyo,moh.jen wattimena,ajid kumkelo almarhum, ali yamsehu,
  Beta seng pernah lupa deng tamang2 samua…
  Sudah beberapa kali beta bakudapa deng katong pung sudara kaya:
  Musa,Jainul,Salemang,Deng bonso Ongen..Kili2,Idris…
  Trimakasih tamang,paling tidak setelah katong bakudapa di Jakarta,beta pung rasa rindu par katong pung kampong halaman (Laimu) sudah berangsur terobati..

  Balas

 51. ADRI AMIR (AKELO)
  Nov 03, 2013 @ 15:06:51

  BRAVO LAIMU

  Balas

 52. ADRI AMIR (AKELO)
  Des 26, 2013 @ 21:09:16

  Sudarae… kalo bisa upload foto2 katong pung kampong…Rumah2,kegiatan2 supaya katong yang jao ini bisa sedikit terobati karna rindu..
  Walikolo,waila’o, dll

  Balas

 53. Ricky Souhoka
  Des 29, 2013 @ 01:52:03

  Salam kenal basudara yang ada di Laimu_______
  Beta salah satu anak cucu Kumkelo yg telah 9 generasi berada di Pulau kecil SAPARUA (HARIA)
  Basudara2 samua bt bangga jd anak cucu dari Negeri Laimu,,,,,
  Kangen Kalian semua #BravoLaimu#

  Balas

 54. jahidin mahu
  Jan 23, 2014 @ 14:04:01

  Semoga yamano loupica in le na e maju
  Mansiyalu na sejatera seuwesi,,,,,
  Parwawalu teenia!!!

  Balas

 55. ADRI AMIR (AKELO)
  Mar 17, 2014 @ 02:15:01

  Kaget Bukan kepalang,ketika terdengar suara dr HP ku ternyata Teman semasa SD hingga SMP yang menyapa…
  Hapsa… Hapsa…Satu2ya sahabat yang terakhir berjumpa saat aku meninggalkan Negeri Patimura tahun 89.
  Percaya ga percaya, saking senangnya hingga aku harus meninggalkan para tamuku,Padahal tetamu itu di antaranya adalah Bupati Padang Pariaman Bpk Drs H Ali Mukhni dan Ibu Camat Krisna S sos. dan itu bukannya sebentar.. hampir satu jam aku meninggalkan mereka hanya untuk berbicara di HP dengan Hapsa.
  Tapi saking ga enaknya akhir pembicaraan kami akhiri karna ga bagus meninggalkan tamu…
  Sekedar Informasi saat ini aku mengemban sedikit tugas dari pemerintahan, Yaitu sebagai LURAH atau kalo di Laimu bisa dibilang Bapa Raja… Tapi kalo di Sumatera ini sebutannya WALI NAGARI,tahun 2015 nanti jabatan itu akan berakhir dan aku ga tau apakah masih akan ikut dalam bursa pencalonan atau tidak…
  Tidak henti2nya aku berharap masih ttp bisa berhubungan dengan semua family yang di Laimu..
  Beta su paleng Rindu dudu-dudu di pinggir pante dekat pohong kayu jawa,apalgi kalo matahari su mao maso… Masa Allah betapa indahnya pemandangan saat itu…
  Salam par katong pung sudara di laimu…
  I love Laimu, I love all of you… Forever….

  ini E-mail/ Surel-ku yang baru :
  akelpoi@gmail.com
  atau FACEBOOK-ku yang lain :
  Wali Sikaladi

  Balas

 56. Anonymous
  Apr 13, 2014 @ 09:47:27

  jadi mau pulang lgi kelaimu,,, walaupun aku bukan org laimu asli tapi aku cucu org yapono dan aku ank dari org yapono

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s